Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego

Kraków

Aktualności


Siostry Dominikanki klauzurowe w Krakowie „Na Gródku” zapraszają na uroczystości odpustowe Matki Bożej Śnieżnej /3-5 sierpnia/, którym przewodniczył będzie o. Andrzej Bielat /Dominikanin z konwentu Wniebowzięcia NMP w Tarnobrzegu/. W kazaniach podejmie temat:
„Matka Boża w życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza”.

Program triduum eucharystycznego:

3 sierpnia /sobota/
Msze św. – godz. 7.00 i 19.00
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu
Nabożeństwo różańcowe – godz. 18.30


4 sierpnia /niedziela/
Msze św. – godz. 7.30 i 19.00
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu
Nieszpory – godz. 17.45
Nabożeństwo różańcowe – godz. 18.30


5 sierpnia /poniedziałek/ – UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ
Msze św. – godz. 7.30 i 19.00
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu
Nieszpory – godz. 17.45
Nabożeństwo z procesją eucharystyczną – godz. 18.3015 kwietnia 2013 roku rozpoczęto kolejny etap odnowy naszej i waszej świątyni.Renowacji obecnie poddana jest prawa strona kościoła w kierunku prezbiterium. Konserwacją objęte są także ołtarze ,duży krzyż z Panem Jezusem,oraz obrazy w tym słynny wizerunek św.Dominika. Prosimy bardzo o wsparcie naszych prac, każda pomoc jest nam bardzo droga. Za modlitwy oraz pomoc materialną z całego serca dziękujemy,zapewniając z naszej strony o nieustannej modlitwie za Was wszystkich.
Kard. Christoph Schonborn nawiedził Siostry na Gródku dnia 5 października 2011 r., po zakończeniu II Kongresu Miłosierdzia, który odbywał się w Krakowie-Łagiewnikach. Towarzyszył mu Ks.Rektor Wojciech Kucza z Wiednia i grupa Małych Sióstr Baranka, które mają swój dom w Choroniu a w Polsce są dopiero od 10-ciu lat.
Dnia 6 lutego 2011 r. na krakowskim Gródku niezwykła Uroczystość: otóż s. Cecylia Maria Roszak świętowała Jubileusz 80-lecia Ślubów zakonnych. Mszy św. o godz. 8.30 przewodniczył i homilię wygłosił J. E. Ks. Kardynał Franciszek Macharski. Współcelebrowali: Wikariusz generalny, Protonotariusz apostolski Ks. dr Bronisław Fidelus, o. Józef Zborzil OP - Prowincjalny Promotor Mniszek i o. Józef Pociecha OP - kapelan mniszek "na Gródku".

Dnia 2 lutego 2011 r. po Mszy św. o godz. 9.00 odbyła się ceremonia obłóczyn zakonnych s. Marii. Zarówno Mszy świętej jak i ceremonii obłóczyn przewodniczył o. Dariusz Kantypowicz, wikariusz prowincjała ds. mniszek. Homilię wygłosił o. Józef Pociecha OP - kapelan mniszek "na Gródku". Współcelebrowal Ks. Proboszcz, z parafii, gdzie s. Maria posługiwała jako organistka.

5 stycznia 2011 roku o godz.21,00 odbyła sie uroczysta Wigilia Uroczystości Objawienia Pańskiego, przygotowana przez grupę chorałową Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Odprawiono uroczyste Matutinum, śpiewane według melodii gregoriańśkich, zanotowanych w dominikańskich księgach liturgicznych. Modlitwie przewodniczył o. Tomasz Grabowski OP
Dziękujemy Bożej Opatrzności za szczęśliwe zakończenie (z końcem listopada 2010 r.) pierszego etapu prac renowacyjnych, czyli chóru zakonnego, w kościele Matki Bożej Śnieżnej. Na ścianach pozostawiono odkryte freski. Opracowywane są też nowe stacje Drogi Krzyżowej.
Uroczystości Odpustowe Matki Bożej Śnieżnej zgromadziły, jak zwykle, licznych wiernych. Triduum Eucharystyczne zakończyła procesja z Najświętszym Sakramentem o godz. 18.30, a po niej Msza święta, podczas której modliłyśmy się za wszystkich czcicieli Matki Bożej Śnieżnej. Trzydniowym uroczystościom przewodniczył zaproszony O. Roman Bakalarz OP, posługujący w Sanktuarium Maryjnym w Borku Starym. W kazaniach przybliżał nam postać Matki Bożej, stawiając Ją jako wzór do naśladowania. Tą drogą wyrażamy naszą wdzięczność Ojcu Romanowi, za każde słowo płynące z serca, rozpalające nas miłością do Maryi.
Dnia 12 lipca rozpoczęły się prace renowacyjne kościoła Matki Bożej Śnieżnej, przy klasztorze Sióstr Dominikanek w Krakowie "Na Gródku" . Prace, ze względów finansowych zostały rozłożone na trzy lata. Siostry proszą o modlitwę, aby przebiegały one sprawnie i dobrze, z Bożym błogosławieństwem.
Dnia 24 maja 2010 Mszę św.o godz. 7.00 (w kościele M.B. Śnieżnej "Na Gródku") odprawili Neobrezbiterzy - nasi Bracia Dominikanie, którzy przyjęli święcenia kapłańskie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego (22.V.). Byli to: o. Maciej Chanaka - głóny celebrans, o. Mateusz Łuksza, który wygłosił homilię, o. Szymon Popławski i o. Tibor Bejczi. Współcelebrował o. Józef Pociecha OP - kapelan Gródka.
W niedzielę 2 maja 2010 r., w kościele Matki Bożej Śnieżnej, podczas Mszy świętej o godz. 10.00, siostry z żeńskiej fraterni III Zakonu Dominikańskiego przeżywały doroczną uroczystość - pod patronatem Św. Katarzyny Sieneńskiej, mianowicie: dwie siostry przyjęły habit zakonny rozpoczynając nowicjat a dwie siostry złożyły śluby zakonne, na ręce przełożonej fraterni Władysławy Taborskiej. Mszy świętej i ceremoniom przewodniczył i homilię wygłosił o. Jóżef Pociecha OP, asystent fraterni. Uroczystości tej towarzyszyła rodzinna serdeczna atmosfera i radość z nowych serc, oddanych służbie MIŁOŚCI w zakonie Sw. Ojca Dominika.
Dnia 2.05.2010 r. podczas Mszy świetej o godz. 10.00 złożą śluby zakonne siostry z Fraterni Św. Dominika.Uroczysta Msza św. w intencji Kombatantów koncelebrowana przez O.Antoniego Wiśnieskiego Op. w dniu 25 04 2010r.na GródkuW święto Miłosierdzia Bożego, niedziela 11-04-2010 o godzinie 19:00 na mszy świetej wieczornej zaśpiewa schola dominikańska.
Wielka Sobota 03-04-2010 Rezurekcja
Wielka Sobota 03-04-2010 Chrzest św.
Wielka Sobota 03-04-2010 Msza św.