Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego

Kraków

Ustawiczne zgłębianie Bożej prawdy

"Spójrz na łódź ojca twego Dominika i zobacz, z jakim doskonałym ładem wszystko urządził. Chciał, aby bracia jego mieli na myśli tylko chwałę moją i zbawienie dusz przez światło wiedzy. To światło chciał uczynić zasadą swego zakonu, nie zrzekł się jednak prawdziwego dobrowolnego ubóstwa. (…)

U jakiego stołu żywi on synów swoich światłem wiedzy? U stołu krzyża. Krzyż jest stołem, przy którym zasiada święte pragnienie żywienia dusz dla chwały mojej. (…) Chciał, aby synowie jego żyli w posłuszeństwie i ulegle spełniali to, do czego zostali przeznaczeni.

Ponieważ nieczystość zaciemnia oko umysłu i nawet żywotność ciała słabnie wskutek tego nikczemnego występku, więc nie chcąc, aby przygasło światło, które przyczynia się znakomicie do lepszego poznania jasnej wiedzy, ustanowił trzeci ślub czystości, nakazując, aby wszyscy go przestrzegali z prawdziwym i doskonałym posłuszeństwem".


Dialog — św. Katarzyna ze Sieny