Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego

Kraków

Wydawnicza nowość!
"WIERNA MIŁOŚCI"
Albumowa edycja poświęcona Służebnicy Bożej s. Magdalenie Marii Epstein OP (1875-1946)

Nasza wspólnota klauzurowa Sióstr Dominikanek w Krakowie „Na Gródku” przygotowała do wydania w 2008 roku album poświecony współsiostrze, Służebnicy Bożej Magdalenie Marii Epstein. Jego ukazanie się na rynku księgarskim zbiegło się z jubileuszem 800-lecia istnienia Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego i 750. rocznicą śmierci św. Jacka Odrowąża OP, a także 60. rocznicą śmierci naszej dominikańskiej kandydatki do chwały ołtarzy. Jej diecezjalny proces kanonizacyjny został zamknięty przez ks. kard. Stanisława Dziwisza w naszej świątyni klasztornej 20 kwietnia 2007 roku.

Bogactwo treści ikonograficznych

Do wydania tej obszernej edycji albumowej - liczącej ponad 260 stron - skłoniło nas niezwykle bogate w wydarzenia życie bohaterki książki oraz unikalne zbiory osobistych pamiątek, listów, dokumentów czy kart korespondencyjnych, zdjęć czy pism, książek czy wydawnictw rzadkich z prywatnej kolekcji Epsteinówny, zdeponowanej przez nią w naszym klasztornym archiwum „Na Gródku”. Wspomnieć wypada, że w liczbie ponad 800 fotografii zamieszczonych w albumie, zostały wykorzystane także zbiory archiwów i bibliotek publicznych oraz kolekcje jej rodziny zamieszkałej w kraju lub poza jego granicami. Ukazują one klimat - piękno i dramat epoki, w której przyszło jej żyć i działać na polu pielęgniarstwa i edukacji medycznej - a także uświęcić się, w dominikańskiej wspólnocie klauzurowej.

Uznałyśmy, że takim zbiorem należy podzielić się z innymi i dlatego z wielką starannością przejrzałyśmy historyczną już dziś spuściznę Epsteinówny. Następnie została ona opracowana i przygotowana do druku przez znawców tego typu edycji w formie albumowej, z podaniem źródeł ikonografii, aneksami dopełniającymi teksty wprowadzające do poszczególnych rozdziałów, z obszerną bibliografią przedmiotu. Starałyśmy się także, aby książka wydana została na odpowiedniej jakości papierze, aby zdjęcia - niejednokrotnie świetnie zachowane reprodukcje dzieł sztuki, architektury, historyczne fotografie były czytelne, nawet w najdrobniejszych detalach.

Treści biograficzne

Zawartość merytoryczna monografii o naszej Służebnicy Bożej ukazuje w chronologiczny sposób i wiernie odzwierciedla koleje jej życia. Każdy z dziewięciu rozdziałów został poprzedzony odpowiednią ikoną z wizerunkiem bohaterki książki oraz odpowiednim cytatem z przemówień papieskich wygłoszonych w trakcie wizyt Jana Pawła II w Ojczyźnie. Starałyśmy się, aby wprowadzały one w sposób możliwie trafny w problematykę danego okresu życia Służebnicy Bożej. Jej sylwetka została zarysowana poprzez tekst wiodący do poszczególnych rozdziałów, oraz poprzez rozbudowane noty komentarzowe będące dopełnieniem merytorycznym do bogatego wyboru zdjęć czarno-białych, w sepii i w kolorze.

Bohaterka albumu i nasza współsiostra w Zakonie św. Ojca Dominika, przyszła na świat w okresie niewoli narodowej. Urodziła się w pięknie położonym na Szlaku Jury Krakowsko-Częstochowskiej pałacu w Pilicy koło Olkusza, w zamożnej rodzinie Leona Epsteina. Jej matka, Maria ze Skarżyskich, pochodziła z kręgów zubożałego ziemiaństwa mazowieckiego. Maria-Nuna (jak ją pieszczotliwie nazywano) otrzymała staranne wychowanie i wykształcenie domowe, jakie przystało panience z jej statusem społecznym. Biegle władała kilkoma językami, pięknie grała na fortepianie, interesowała się literatura i sztuką. Odbyła kilka znaczących podróży i pielgrzymek po Europie. Z domu rodzinnego wyniosła także głęboką religijność, wrażliwość na ludzkie cierpienie i nędzę nie tylko materialną, jak również autentyczny patriotyzm.

Po przeniesieniu się rodziny do Krakowa nastał dla Marii czas intensywnego włączenia się i zaangażowania niemal bez reszty w pracę społeczno-charytatywną na rzecz bliźnich, zwłaszcza chorych i cierpiących. Dzięki wrodzonej wytrwałości i umiejętnościom organizacyjnym, udało jej się doprowadzić we współpracy z krakowską wspólnotą Sióstr Miłosierdzia (Szarytek) do otwarcia pierwszej na ziemiach polskich dwuletniej zawodowej szkoły pielęgniarskiej, której była uczennicą i jedną z pierwszych absolwentek w 1913 roku. W czasie I wojny światowej angażowała się na polu sanitarnym służąc samarytańską pomocą rannym i ludności cywilnej w ramach Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża, m.in. w tzw. Grupie Chirurgicznej prof. Maksymiliana Rutkowskiego z Wydziału Lekarskiego UJ. Współpracowała także z Książęco Biskupim Komitetem Pomocy dla dotkniętych klęską wojny, koordynowanym na kraj przez ks. bp. Adama Stefana Sapiehę. Po zakończeniu działań wojennych, w odrodzonej z niewoli politycznej Ojczyźnie doprowadziła do zorganizowania w 1925 roku nowoczesnej, krakowskiej Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek, której przez z górą pięć lat była dyrektorką.

Po przeniesieniu się rodziny do Krakowa nastał dla Marii czas intensywnego włączenia się i zaangażowania niemal bez reszty w pracę społeczno-charytatywną na rzecz bliźnich, zwłaszcza chorych i cierpiących. Dzięki wrodzonej wytrwałości i umiejętnościom organizacyjnym, udało jej się doprowadzić we współpracy z krakowską wspólnotą Sióstr Miłosierdzia (Szarytek) do otwarcia pierwszej na ziemiach polskich dwuletniej zawodowej szkoły pielęgniarskiej, której była uczennicą i jedną z pierwszych absolwentek w 1913 roku. W czasie I wojny światowej angażowała się na polu sanitarnym służąc samarytańską pomocą rannym i ludności cywilnej w ramach Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża, m.in. w tzw. Grupie Chirurgicznej prof. Maksymiliana Rutkowskiego z Wydziału Lekarskiego UJ. Współpracowała także z Książęco Biskupim Komitetem Pomocy dla dotkniętych klęską wojny, koordynowanym na kraj przez ks. bp. Adama Stefana Sapiehę. Po zakończeniu działań wojennych, w odrodzonej z niewoli politycznej Ojczyźnie doprowadziła do zorganizowania w 1925 roku nowoczesnej, krakowskiej Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek, której przez z górą pięć lat była dyrektorką.

Dla kogo adresowany jest ten album?

Zawartość biograficzna i dokumentacyjna edycji z pewnością zainteresować może szerokie kręgi odbiorców, zwłaszcza ze środowiska uniwersyteckiego, pielęgniarskiego i kościelnego. Miłośnik sztuki i dziejów Krakowa znajdzie tu także wiele cennych informacji i ikonograficzno-dokumentacyjnych rarytasów. Historyczne fotografie, niezwykła wymowa jej duchowych zapisków, jej różnorodna korespondencja, a taakże krąg osób, z którymi współpracowała i przyjaźniła się mówią same za siebie. Jej duchowa droga - w perspektywie do chwały ołtarzy, okoliczności, w jakich przyszło jej żyć, fakty związane z kształtowaniem się profesjonalnego środowiska pielęgniarskiego w Polsce, któremu z bezgranicznym oddaniem przez wiele lat bezinteresownie służyła - wszystko to składa się na nieocenioną wartość i znaczenie tej albumowej edycji.tytuł: WIERNA MIŁOŚCI

Album Wierna Miłości. Służebnica Boża siostra Magdalena Maria Epstein OP, wydany w Drukarni Wydawniczej im. Władysława Anczyca w Krakowie w 2008, został przygotowany przez nas z udziałem Bożeny Weber (tekst, koncepcja układu, wybór ikonografii), Piotra Jantosa (fotografie współczesne i reprodukcje historyczne) i Jadwigi Mączki (opracowanie graficzne).

Klasztor Sióstr Dominikanek
ul. Mikołajska 21, 31-027 Kraków
www. grodek. mniszki.dominikanie.pl
grodek@dominikanie.pl