Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego

Kraków

Ty Panie wskazujesz mi drogę życia

Maria Epstein to jedna z najwybitniejszych postaci kobiecych w dziejach Krakowa pierwszej połowy XX wieku. Wychowana w rodzinie ziemiańskiej wzrastała w tradycji patriotycznej. Po zdobyciu starannego wykształcenia swoje dorosłe życie związała najpierw z działalnością charytatywną a następnie ze służbą zdrowia. Z jej inicjatywy powstała w Krakowie jeszcze przed I wojną światową pierwsza szkoła pielęgniarska. W czasie wojny pełniła z wielką gorliwością służbę sanitarną wśród ofiar. Po odzyskaniu niepodległości doprowadziła do powstania nowoczesnej szkoły pielęgniarskiej.

W 1930 roku podjęła decyzję o wstąpieniu do klasztoru sióstr dominikanek na Gródku. Zmarła w opinii świętości. Obecnie toczy się jej proces beatyfikacyjny.

Urszula Perkowska jest wybitnym historykiem, znawcą czasów najnowszych, autorką wielu prac i artykułów naukowych. Specjalizuje się w dziedzinie udziału kobiet w życiu akademickim, w szkolnictwie i oświacie. Zajmuje się również dziejami polskich arystokratek. Pracuje naukowo na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prezentowane dzieło jest kompletną biografią jednej z najwybitniejszych kobiet w dziejach współczesnych Krakowa, pozwala na nowo odkryć niezwykłą osobowość i dokonania tej nie dość dotąd znanej, a w tak znamienitej postaci, w tak wyjątkowy sposób łączącej charyzmat ewangelicznej Marii i Marty.

fragment recenzji ks. prof. Jacka Urbana
tytuł: Ty Panie wskazujesz mi drogę życia
autorka: Urszula Perkowska

Książkę można kupić w klasztorze Sióstr Dominikanek, lub zamówić e-mailem

ul. Mikołajska 21, 31-027 Kraków
grodek@dominikanie.pl