Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego

Kraków

Historia powstania Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego

Jest ściśle związana z osobą św. Dominika de Guzman, założyciela Zakonu Braci Kaznodziejów. Święty Dominik, Hiszpan z urodzenia (1170–1221), pragnąc zaradzić potrzebom ówczesnego Kościoła, zmagającego się z wielkimi herezjami na południu Francji i we Włoszech, podejmuje walkę nie mieczem, lecz słowem i przykładem własnego życia. Wśród ludzi nawróconych przez niego z herezji albigeńskiej znalazła się grupa młodych kobiet, które wyraziły chęć poświęcenia swego życia Bogu. Święty Dominik zgromadził je w 1206 roku. W prowizorycznym klasztorze przy kościele Najświętszej Maryi Panny w Prouille (południowa Francja). W ten sposób powstaje pierwszy klasztor, kolebka Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego. 10 lat później, jak podają najstarsze dokumenty, zakłada św. Dominik klasztor Braci, stając się Ojcem zarówno Braci jak i Sióstr.

Mniszki, poprzez modlitwę, pokutę, milczenie i pracę mają brać czynny udział w  "Świętym Kaznodziejstwie", swoim życiem świadcząc o Prawdzie głoszonej przez Braci

Św. Dominik skierował je w  samo Serce Boże, by swoją modlitwą i ofiarą wyjednywały potrzebne łaski dla Braci i dla zbawienia świata. I tak jest poprzez wieki, aż do dzisiejszych czasów. Dziś również apostołowie — Bracia Kaznodzieje, głoszą Prawdę Bożą, a Siostry żyjąc wiarą i ustawicznie rozważając Słowo Boże w swych sercach, wypraszają łaskę wiary, jedności i zbawienia dla wszystkich ludzi.

Ideę życia dominikańskiego przeszczepił na grunt polski św. Jacek Odrowąż. Wprawdzie nie mamy żadnych wzmianek historycznych o założeniu przez niego jakiegoś klasztoru mniszek dominikańskich na terenie Polski, ale jeśli nie on, to jego późniejsi współbracia postarali się o to, gdyż już w niecałe 50 lat po przybyciu pierwszych dominikanów do Polski (św. Jacka i bł. Czesława w roku 1222) mamy takie klasztory w Poznaniu, Wrocławiu i Raciborzu. W ciągu wieków jest ich już kilkanaście, lecz niestety po kasacie zakonów w Polsce zostają tylko dwa, mianowicie: klasztor w Krakowie i drugi Świętej Anny w Przyrowie koło Częstochowy. Obecnie powstał trzeci klasztor w Radoniach k/Warszawy, będący fundacją klasztoru "św. Anna".

Działalność mniszek dominikańskich w obecnych klasztorach w Polsce streszcza się w tych samych zadaniach, jakie postawił św. Dominik swoim pierwszym córkom: poprzez życie czysto kontemplacyjne oparte na studium prawd Bożych, starając się o doskonałą miłość Boga i bliźniego, mają być bez reszty oddane dziełu pozyskiwania dusz.