Artykuły: Mniszki Gródek w Krakowie

„Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, nie może być moim uczniem. Kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”. (Łk 14, 25-33)
„Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”. (Łk 14, 13-14)