Artykuły: Mniszki Gródek w Krakowie

„Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!...» (Łk 17, 11-19).
„Jezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza…” (Łk 16, 19-31).
„Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, nie może być moim uczniem. Kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”. (Łk 14, 25-33)
„Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”. (Łk 14, 13-14)