Artykuły: Mniszki Gródek w Krakowie

Po mszy św. o 7.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi.            Nabożeństwo różańcowe z wypominkami za zmarłych o 18.30. Za publiczne odmówienie w tę uroczystość aktu poświęcenia rodzaju ludzkiemu Chrystusowi Królowi „O Jezu najsłodszy, Odkupicielu…” można pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny. AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO […]