Modlitwa

Całe przeto życie mniszek jest skierowane do tego celu, aby zgodnie trwać w stałej pamięci o Bogu. (…). W milczeniu i pokoju niech nieustannie szukają Bożego oblicza nie przestając błagać usilnie Zbawiciela naszego, o zbawienie wszystkich ludzi. Niech składają dzięki Bogu i Ojcu, który wezwał je z ciemności do swego przedziwnego światła” ( z Konstytucji Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego).

 

Nasz Założyciel, św. Ojciec Dominik, chciał, by wspólnoty mniszek były milczącym a mimo to potężnym kaznodziejstwem promieniującym żywą obecnością Jezusa, światłem świecącym w ciemnościach tego świata, by ich modlitwa wypraszała łaskę głoszonego przez Braci Słowa. Mamy być miłującą obecnością Zakonu Kaznodziejskiego w sercu Kościoła.

Św. Katarzyna Sieneńska otrzymała od Boga Ojca kilka nauk o modlitwie: „Ten, kto się modli z małym staraniem, mało z tej modlitwy wyniesie korzyści, przeciwnie, ten, kto wiele starań dokłada, wiele korzyści otrzyma. Im bardziej dusza usiłuje miłość swą wyzwolić z wszelkich więzów i połączyć się ze Mną przez światło rozumu, tym bardziej Mnie poznaje; im bardziej Mnie poznaje tym bardziej Mnie miłuje; im bardziej Mnie miłuje, tym więcej słodyczy znajduje we Mnie.” (Dialog LXVI.)