Praca

Jest to również istotny element naszego życia, wymóg ubóstwa zakonnego, poprzez który, „siostry włączają się w los większości ludzi, zwłaszcza ubogich”

Pod słowem „praca” należy rozumieć wszelką wykonywaną przez mniszki działalność ludzką, czy to ręczną, czy umysłową. (z Konstytucji Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego).

 

 

Wykonujemy zwyczajne codzienne prace domowe, a także wyrób różańców i świeczek ozdobnych, szyjemy habity i alby, przygotowujemy przesyłki z modlitwą i paskiem św. Dominika.