Publikacje

Autor: Urszula Perkowska
Tytuł: Ty Panie wskazujesz mi drogę życia
nakład wyczerpany

 

Album Wierna Miłości. Służebnica Boża siostra Magdalena Maria Epstein OP, wydany w drukarni wydawniczej im. Władysława Anczyca w Krakowie w 2008, został przygotowany przez klasztor z udziałem Bożeny Weber (tekst, koncepcja układu, wybór i ikonografia), Piotra Jantosa  (fotografie współczesne i reprodukcje historyczne) i Jadwigi Mączki (opracowanie graficzne). – nakład wyczerpany

 

Służebnica Boża Siostra Magdalena Maria Epstein OP

 PAN MNIE PROWADZIŁ

„Niniejsze opracowanie stanowi ważne studium w przygotowanej tzw. opinii świętości, która wyraża się także poprzez szerzenie myśli dzieła kandydatki do chwały ołtarzy.”
ks. prof. Dr Andrzej Scąber

 

„Postać Służebnicy Bożej siostry Magdaleny Marii Epstein zasługuje na szczególną uwagę historyków Kościoła, zwłaszcza Zakonu Kaznodziejskiego i metropolii Krakowskiej, teologów duchowości i życia zakonnego, a także wiernych, którzy szukają wiarygodnych i odznaczających się osobista świętością przewodników duchowych (…)
o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP

Książkę „Pan mnie prowadził” można kupić w Klasztorze Sióstr Dominikanek, lub zamówić emailem

Ul. Mikołajska 21
31-027 Kraków
Zamów drogą elektroniczną