• Aktualności
  • O nas
„Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu...
Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary”. Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzieliście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i...
„Jezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U...
„Żaden sługa nie może dwom panom służył. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym...
„Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za...

Jesteśmy tu po to, by wielbić Boga, by wsłuchiwać się i rozważać Jego słowo, ale też po to, by nieustannie zanosić do Niego wszystkie sprawy dzisiejszego świata, Kościoła i każdego człowieka.

(…) Zadaniem Braci, Sióstr oraz świeckich członków Zakonu jest „głosić po całym świecie imię Pana naszego Jezusa Chrystusa”, zadaniem zaś Mniszek – szukać, rozważać i wzywać tegoż Chrystusa w cichości, aby słowo, które wychodzi z ust Boga, nie wracało do Niego próżne, lecz pomyślnie spełniło swoje posłannictwo”.

( Konstytucja Podstawowa)


Mniszki dominikańskie | Gródek

KONTEMPLACJA Wielbimy Boga i rozważamy Jego Słowo
WSTAWIENNICTWO W modlitwie powierzamy Bogu ludzi i ich intencje
PRACA Boża obecność uświęca naszą codzienność