• Aktualności
  • O nas
Nabożeństwo różańcowe w dni powszednie o godz. 18.00. W niedziele o godz. 18.30
Zapraszamy na wspólne świętowanie 8 sierpnia, Msza św. o 7.30 i 19.00. Nabożeństwo różańcowe o 18.30.
Serdecznie zapraszamy na Triduum odpustowe Matki Bożej Śnieżnej 3-5 sierpnia.
Wszystkim naszym Drogim Dobrodziejom i Ofiarodawcom

Jesteśmy tu po to, by wielbić Boga, by wsłuchiwać się i rozważać Jego słowo, ale też po to, by nieustannie zanosić do Niego wszystkie sprawy dzisiejszego świata, Kościoła i każdego człowieka.

(…) Zadaniem Braci, Sióstr oraz świeckich członków Zakonu jest „głosić po całym świecie imię Pana naszego Jezusa Chrystusa”, zadaniem zaś Mniszek – szukać, rozważać i wzywać tegoż Chrystusa w cichości, aby słowo, które wychodzi z ust Boga, nie wracało do Niego próżne, lecz pomyślnie spełniło swoje posłannictwo”.

( Konstytucja Podstawowa)


Mniszki dominikańskie | Gródek

KONTEMPLACJA Wielbimy Boga i rozważamy Jego Słowo
WSTAWIENNICTWO W modlitwie powierzamy Bogu ludzi i ich intencje
PRACA Boża obecność uświęca naszą codzienność