• Aktualności
  • O nas
Całodzienne wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu
Bóg wybrał Maryję i bardzo umiłował, dał Jej zamieszkać w swoim przybytku.
Dziś, w radosne święto świętego Dominika, niech się cieszy Kościół jego chwałą.
Z wdzięczną pamięcią w modlitwie
Zapraszamy serdecznie do wspólnego celebrowania liturgii przed uroczystością odpustową Matki Bożej Śnieżnej, od 3 sierpnia.

Jesteśmy tu po to, by wielbić Boga, by wsłuchiwać się i rozważać Jego słowo, ale też po to, by nieustannie zanosić do Niego wszystkie sprawy dzisiejszego świata, Kościoła i każdego człowieka.

(…) Zadaniem Braci, Sióstr oraz świeckich członków Zakonu jest „głosić po całym świecie imię Pana naszego Jezusa Chrystusa”, zadaniem zaś Mniszek – szukać, rozważać i wzywać tegoż Chrystusa w cichości, aby słowo, które wychodzi z ust Boga, nie wracało do Niego próżne, lecz pomyślnie spełniło swoje posłannictwo”.

( Konstytucja Podstawowa)


Mniszki dominikańskie | Gródek

KONTEMPLACJA Wielbimy Boga i rozważamy Jego Słowo
WSTAWIENNICTWO W modlitwie powierzamy Bogu ludzi i ich intencje
PRACA Boża obecność uświęca naszą codzienność