• Aktualności
  • O nas
W sprawie zaleceń na czas stanu epidemii
Mszę św. bez udziału wiernych z zewnątrz.
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wystosowało list
Odwołanie rekolekcji w naszym kościele.
Dekret po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

Jesteśmy tu po to, by wielbić Boga, by wsłuchiwać się i rozważać Jego słowo, ale też po to, by nieustannie zanosić do Niego wszystkie sprawy dzisiejszego świata, Kościoła i każdego człowieka.

(…) Zadaniem Braci, Sióstr oraz świeckich członków Zakonu jest „głosić po całym świecie imię Pana naszego Jezusa Chrystusa”, zadaniem zaś Mniszek – szukać, rozważać i wzywać tegoż Chrystusa w cichości, aby słowo, które wychodzi z ust Boga, nie wracało do Niego próżne, lecz pomyślnie spełniło swoje posłannictwo”.

( Konstytucja Podstawowa)

Jonasz przygarnia pod swój dach ulubionego sąsiada – Władzia, który ma dość średnią opinię w bloku… O tym jak można samemu “wpaść” próbując ewangelizować – o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku! A...

Mniszki dominikańskie | Gródek

KONTEMPLACJA Wielbimy Boga i rozważamy Jego Słowo
WSTAWIENNICTWO W modlitwie powierzamy Bogu ludzi i ich intencje
PRACA Boża obecność uświęca naszą codzienność