• Aktualności
  • O nas
W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy cykl roku liturgicznego
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Św. Jan, ewangelista, w dzisiejszej Ewangelii (J 18, 33b-37) wciąga nas do żywej sceny pełnej dynamizmu i pytań, które wymagają osobistych odpowiedzi....
Ubogich zawsze macie u siebie (Mt 14, 7).

Jesteśmy tu po to, by wielbić Boga, by wsłuchiwać się i rozważać Jego słowo, ale też po to, by nieustannie zanosić do Niego wszystkie sprawy dzisiejszego świata, Kościoła i każdego człowieka.

(…) Zadaniem Braci, Sióstr oraz świeckich członków Zakonu jest „głosić po całym świecie imię Pana naszego Jezusa Chrystusa”, zadaniem zaś Mniszek – szukać, rozważać i wzywać tegoż Chrystusa w cichości, aby słowo, które wychodzi z ust Boga, nie wracało do Niego próżne, lecz pomyślnie spełniło swoje posłannictwo”.

( Konstytucja Podstawowa)

Cztery niedziele Adwentu i cztery piosenki na A. Zapraszamy w krainę SŁOWA, MUZYKI i OBRAZU. tekst: Agnieszka Musiał, Sylwia Smoczyńska, Jan Smoczynski, Radosław Więcławek zespół w składzie: Agnieszka Musiał || Jan Smoczyński...
Więc: jak się za to wszystko zabrać? Jak się znaleźć „na drodze”? Co włożyć w plecak i kiedy zaplanować lot? Kim jest „niedźwiedź” i po co księdzu na Camino piersiówka? Camino de...

Mniszki dominikańskie | Gródek

KONTEMPLACJA Wielbimy Boga i rozważamy Jego Słowo
WSTAWIENNICTWO W modlitwie powierzamy Bogu ludzi i ich intencje
PRACA Boża obecność uświęca naszą codzienność