• Aktualności
  • O nas
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął…” (Łk 12, 49-50 n)
Święta Boża Rodzicielka została wyniesiona do królestwa niebieskiego ponad chóry aniołów.
XIX Niedziela zwykła "A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy...
Zmarła nasza Kochana Siostra Róża Semkowska OP
Ogłoszenia na XVIII Niedzielę zwykłą

Jesteśmy tu po to, by wielbić Boga, by wsłuchiwać się i rozważać Jego słowo, ale też po to, by nieustannie zanosić do Niego wszystkie sprawy dzisiejszego świata, Kościoła i każdego człowieka.

(…) Zadaniem Braci, Sióstr oraz świeckich członków Zakonu jest „głosić po całym świecie imię Pana naszego Jezusa Chrystusa”, zadaniem zaś Mniszek – szukać, rozważać i wzywać tegoż Chrystusa w cichości, aby słowo, które wychodzi z ust Boga, nie wracało do Niego próżne, lecz pomyślnie spełniło swoje posłannictwo”.

( Konstytucja Podstawowa)

PAW. Skradziony symbol chrześcijaństwa. W pierwszych wiekach wierzono, że ciało pawia nie rozkłada się po śmierci. Dlatego był symbolem zmartwychwstania, odnowienia i nieśmiertelności. Dziś PAW brzmi pieśnią życia. Dźwiękami pełnymi chwały. Pięknem...
Wakacje, temat odpoczynku też może się wydawać nie najpilniejszy. Niech Was to jednak nie zwiedzie! Nie jest łatwo odpocząć!! Dla nas to też nie jest prosta sprawa. Dlatego sami chcieliśmy o tym...
Tożsamość, emocje, przekonania, zachowania, poczucie własnej wartości, relacje… Psychologia jest fascynująca! Często jednak nasza psychika i związane z nią zadania przerastają nas. Jak je zrozumieć i jak sobie z nimi radzić? Zapraszamy...

Mniszki dominikańskie | Gródek

KONTEMPLACJA Wielbimy Boga i rozważamy Jego Słowo
WSTAWIENNICTWO W modlitwie powierzamy Bogu ludzi i ich intencje
PRACA Boża obecność uświęca naszą codzienność