• Aktualności
  • O nas
Pierwsza Niedziela Adwentu
Po mszy św. o 7.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi.            Nabożeństwo różańcowe...
W modlitwie dziękczynienia i uwielbienia pamiętamy o wszystkich, którzy wspierają nas swoją modlitwą i życzliwością.

Jesteśmy tu po to, by wielbić Boga, by wsłuchiwać się i rozważać Jego słowo, ale też po to, by nieustannie zanosić do Niego wszystkie sprawy dzisiejszego świata, Kościoła i każdego człowieka.

(…) Zadaniem Braci, Sióstr oraz świeckich członków Zakonu jest „głosić po całym świecie imię Pana naszego Jezusa Chrystusa”, zadaniem zaś Mniszek – szukać, rozważać i wzywać tegoż Chrystusa w cichości, aby słowo, które wychodzi z ust Boga, nie wracało do Niego próżne, lecz pomyślnie spełniło swoje posłannictwo”.

( Konstytucja Podstawowa)

Ciemność jest obecna w naszym życiu, w każdym jego momencie. Jak przyjąć Światło? Jak oczekiwać na przyjście Pana? Jak i gdzie szukać siły nadziei? Zapraszamy na pierwszy odcinek adwentowych rekolekcji o końcu...

Mniszki dominikańskie | Gródek

KONTEMPLACJA Wielbimy Boga i rozważamy Jego Słowo
WSTAWIENNICTWO W modlitwie powierzamy Bogu ludzi i ich intencje
PRACA Boża obecność uświęca naszą codzienność