Modlitwa za wstawiennictwem Służebnicy Bożej s. Magdaleny Marii Epstein OP

Wszechmogący i miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na pokorę i miłość oraz całkowite oddanie się Tobie i bliźnim, służebnicy Twoje siostry Magdaleny Marii Epstein i racz ją zaliczyć do grona błogosławionych.

Udziel nam za jej wstawiennictwem łaski ……, o którą Cię z ufnością prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…