Kontakt

Adres do korespondencji:

Klasztor Sióstr Dominikanek
ul. Mikołajska 21
31-027 Kraków

tel. (+48) 12-422-79-25

 

Osobom, które chciałyby nas wesprzeć materialnie, podajemy nasz numer konta:

Klasztor Sióstr Dominikanek

Peko S.A. III Kraków
64 1240 2294 1111 0000 3723 2744

Euro PKO PPLPW PL
91 1240 2294 1978 0010 0536 9479