Studium

Mniszki dominikańskie zobowiązane są do studiowania Pisma Świętego i nauki Kościoła, co „nie tylko dostarcza pokarmu dla kontemplacji, lecz usuwając pochodzące z niewiedzy przeszkody i kształtując sąd praktyczny pozwala także realizować rady ewangeliczne z bardziej świadomą wiernością. Przyczynia się też do jednomyślności serc. (…). Światłem i źródłem naszych studiów jest Bóg” (z Konstytucji Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego). Jest to też pewna forma wysiłku i ascezy związana z wytrwałością i regularnością. Studium jest osobiste ale też i wspólnotowe poprzez różnego rodzaju konferencje i wykłady.

Studium – mówi św. Tomasz z Akwinu – pomaga życiu wewnętrznemu na dwa sposoby:

1. bezpośrednio, przez oświecenie ducha,

2. niebezpośrednio, przez to, że chroni nas przed niebezpieczeństwami życia kontemplacyjnego, to jest przed błędami, które mogą wkraść się do kontemplacji rzeczy Bożych pośród tych, którzy są niedouczeni w świętej doktrynie”.