• Aktualności
  • O nas
8 sierpnia, Msza św. o 7.30 i 19.00
Zapraszamy na Triduum odpustowe od 3- 5 sierpnia 2022 r.
Orędzie Ojca Świętego, 24 lipca 2022 r.
Słowa wdzięczności
W piątek 24 czerwca obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Jesteśmy tu po to, by wielbić Boga, by wsłuchiwać się i rozważać Jego słowo, ale też po to, by nieustannie zanosić do Niego wszystkie sprawy dzisiejszego świata, Kościoła i każdego człowieka.

(…) Zadaniem Braci, Sióstr oraz świeckich członków Zakonu jest „głosić po całym świecie imię Pana naszego Jezusa Chrystusa”, zadaniem zaś Mniszek – szukać, rozważać i wzywać tegoż Chrystusa w cichości, aby słowo, które wychodzi z ust Boga, nie wracało do Niego próżne, lecz pomyślnie spełniło swoje posłannictwo”.

( Konstytucja Podstawowa)

Często wiara bywa porównana do drogi, a życie do podróży. Trzymając się tych porównań możemy dodać, że na tej drodze nie jesteśmy sami – wieli idzie z nami, ale znacznie więcej osób...

Mniszki dominikańskie | Gródek

KONTEMPLACJA Wielbimy Boga i rozważamy Jego Słowo
WSTAWIENNICTWO W modlitwie powierzamy Bogu ludzi i ich intencje
PRACA Boża obecność uświęca naszą codzienność