Moniales Ordinis Praedicatorum

Kraków

 

"Właśnie teraz jesteś, doskonalej niż przedtem,
ze światem złączona i włączona w świat. (...)
Masz służyć światu
w roli Dominikanki, w roli mniszki.
Nie zapominaj o tym. Świat Cię potrzebuje.
I tu i tam jest jeszcze ziemia,
jest zmaganie się i walka.
Ty dążysz do Boga swoimi drogami, my swoimi.
Pomagaj nam, pomagaj mnie!
Pamiętaj, że jesteś Siostrą,
moją Siostrą i naszą Siostrą!
Niech Ci na tej drodze Twego życia błogosławi
Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen".

Fragment przemówienia biskupa Karola Wojtyły
podczas obłóczyn siostry Magdaleny,
11 października 1959 roku

Licznik odwiedzin:
monitoring pozycji