Okres Adwentu jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusza ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania.

„Oto wasz Bóg! Oto Pan przychodzi z mocą”. Te słowa proroka Izajasza Kościół stosuje do pierwszego i drugiego przyjścia Chrystusa. Dziś dla nas jest to orędzie adwentowe o Bogu przychodzącym, którym jest Jezus Chrystus.

– W drugą niedzielę Adwentu, przypada XXI Dzień modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie. Pamiętajmy o naszych siostrach i braciach, którym przyszło żyć w trudnych okolicznościach.

– Generał Zakonu Kaznodziejskiego, o. Gerard Timoner OP, ogłosił, że w tym roku Dominikański Miesiąc Pokoju będzie poświęcony Ukrainie.

We wtorek 8 grudnia obchodzimy uroczystość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Mszę św. w naszym kościele o godz. 7.00 i 19.00 

Podczas Mszy św. o godz. 7.00 modlić się będziemy, jak w każdy wtorek, za osoby polecające się wstawiennictwu św. Ojca Dominika.

GODZINA ŁASKI

O godz. 12.00 Modlitwa liturgią godzin w południe oraz różaniec.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

W 1946 w Montichiari we Włoszech po raz pierwszy pielęgniarce Pierinie Gili objawiła się Maryja, która wypowiedziała tylko trzy słowa „Modlitwa, ofiara, pokuta”. Objawienia powtarzały się bardzo często, ale najważniejsze miało miejsce 8 grudnia 1947 roku w bazylice w Montichiari. Wtedy też Maryja wypowiedziała następujące słowa:

Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono „Godzinę łaski dla całego świata”. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.