„…Jak wielka była radość Boga, kiedy mógł powiedzieć do Maryi: „Raduj się”. Oblubieniec odnajduje w końcu Oblubienicę swojego serca. Jego dar znajduje ręce, które go przyjmują, a wielkie ramiona świata rozumieją, poczynają i ściskają to, bez czego człowiek nie może być człowiekiem. Miłość jest kochana – znalazła dom, w którym może zamieszkać, a dom człowieka nie jest już więcej opuszczony. Wcielenie ukazuje gorące pragnienie, zamiłowanie Boga. Jest początiem godów weselnych Jego i ludzkości, początkiem miłości, która silniejsza będzie od śmierci (Pnp 8, 6).

Opowiadanie rozpoczyna się od wejścia anioła, który został posłany (czyli apostoł), a kończy się odejściem anioła. Anioł jest obecnością Boga i jednoczy się z Nim. Bóg rodzi się na ziemi, a człowiek w niebie. Słowo stało się w nas ciałem i pozostaje, a anioł może odejść, aby głosić Je innym. Zbawienie każdego człowieka polega na tym, aby stać się jak Maryja – powiedzieć tak na Bożą propozycję, miłość, zrodzić w swoim ciele odwieczne Słowo, zrodzić syna w świecie.

Słowa skierowane na samym początku do Maryi są kluczem do zrozumienia całej ewangelii. Każdy inny tekst Ewangelii będzie wzywał mnie do radości, będzie ukazywał jakiś aspekt tego, kim jestem (łaski pełna), oraz tego, kim jest Bóg (pan z tobą), i będzie stawiał przede mną jakieś wezwanie, oczekując mojego tak, aby mocą Ducha Świętego stać się we mnie ciałem”.

(o. Silvano Fausti SJ, Wspólnota czyta Ewangelię według św. Łukasza, Wydawnictwo Święty Paweł, 2006 r.)

– We wtorek 22 grudnia obchodzimy 804 rocznicę zatwierdzenia Zakonu Kaznodziejskiego.

Msza św. o godz. 7.00 będzie odprawiona za wszystkie osoby polecające się wstawiennictwu św. Ojca Dominika. Po Mszy św. 7 dzień Nowenny do Dzieciątka Jezus.

We czwartek 24 grudnia, ostatni dzień Nowenny do Dzieciątka Jezus.

Zapraszamy do wspólnego celebrowania Liturgii Godzin w naszym kościele o 23.00, która poprzedzi uroczyste celebrowanie Pasterki.

W Uroczystość Narodzenia Pańskiego oraz w święto św. Szczepana 26 grudnia, mszę o 7.30 i 19.00

ve Maria