„Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli: „Wszyscy Cię szukają”. Mk 1,35-37b

Tajemnicze jest nocne oddalenie się Jezusa, który idzie się modlić. Jest ono umieszczone na końcu Jego pierwszego dnia, jako niemal program Jego życia.

Trudno zrozumieć na czym polega ta modlitwa. Można się jedynie domyślać jej znaczenie: następuje po uciążliwym dniu, jak przyszło na prawdziwego robotnika królestwa, a poprzedza pokonanie pierwszej pokusy, wyrażonej słowami Piotra: „Wszyscy Cię szukają”.

 … walka, modlitwa jest doświadczeniem wolności (por. Ga 4, 6; Rz 8, 15) i nieogarnionej radości, wyrastającej z głębi, niedającej się pokonać. Mocą tej modlitwy Jezus może odpowiedzieć sobie samemu i Piotrowi: „Pójdźmy gdzie indziej”, ponieważ w niej jasna stała się Jego misja, droga życia, radość przyszłości, która pociąga, „po to bowiem wyszedłem” od Ojca.

/ z książki: Wspólnota czyta Ewangelię według św. Marka, Wydawnictwo Święty Paweł/

  • W poniedziałek 8 lutego rozpoczynamy nasze rekolekcje, które będą trwały do 16 lutego br. 

Furta w tym czasie będzie czynna od godz. 9.30 do 11.45

                                                 oraz od godz. 13.00 do 15.30

W czasie rekolekcji nie ma odwiedzin.

Zapewniamy o naszej modlitwie przed Panem wszystkich, którzy polecają naszej modlitwie wstawienniczej swoje troski i nadzieje.

  • W czwartek 11 lutego Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

W tym dniu przypada 29 Światowy Dzień Chorych.

Adoracją Najświętszego Sakramentu od godz. 9.30. Zakończy ją nabożeństwo różańcowe o godz. 18.30.