Wszystkim naszym świątecznym dobrodziejom i ofiarodawcom składamy nasze serdeczne podziękowania. Dług wdzięczności spłacamy naszą codzienną wspólną modlitwą za Was.

Wasze Siostry „na Gródku”

Prz 11, 25