W czwartek 8 czerwca obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

 Mszę św. w naszym kościele o 7.30 i 19.00.

Śpiewana litania ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o 18.40.

W encyklice „Mysterium fidei” papież Paweł VI przypomina: „Kult uwielbienia, należny sakramentowi Eucharystii, okazywał zawsze i okazuje Kościół katolicki nie tylko w czasie obrzędów Mszy świętej, ale i poza nią, przez jak najstaranniejsze przechowywanie konsekrowanych Hostii, wystawianie ich do publicznej adoracji wiernych i obnoszenie w procesjach”.

Kościół od początku głosi wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, i dlatego Eucharystię — która w Kościele katolickim realizuje się jako Eucharystyczna Ofiara i jako sakrament sprawowany podczas Mszy św. — uczynił centrum kultu.

Obecność Chrystusa urzeczywistnia się w liturgii eucharystycznej w wieloraki sposób, przede wszystkim dzięki temu, że kapłan, zgodnie z wolą Jezusa, nad chlebem i winem wypowiada modlitwę eucharystyczną jako modlitwę błogosławieństwa. Jej mocą pod postaciami eucharystycznymi Jezus Chrystus staje się obecny prawdziwie (nie tylko w znaku), rzeczywiście (nie przez podobieństwo) i substancjalnie (przez przemianę całej substancji chleba w Ciało i całej substancji wina w Krew). Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się na słowach Jezusa: „To jest Ciało moje… To jest Krew moja” (Mk 14,22.24).

Czytaj całość: opoka.org.pl

 

W piątek 16 czerwca obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Msze św. o 7.00 i 19.00

Całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu zakończy nabożeństwo o 18.40.

Za publiczne odmówienie w tę uroczystość aktu wynagradzającego „O Jezu Najsłodszy…”można, pod zwykłymi warunkami, uzyskać odpust zupełny.

Z racji uroczystości nie obowiązuje dziś wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych (KPK kan. 1251).

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

W miesiącu czerwcu nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jest odprawiane po Mszy św. o godz. 7.00.

W niedziele i w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18.40.