Miesiąc lipiec jest poświęcony Najdroższej Krwi Pana Jezusa. „Męka Pana  Jezusa była zawsze w Zakonie dominikańskim przedmiotem szczególniejszego nabożeństwa. Już druga część tzw. „bolesna” różańca św. przykuwa nasze serca do rozpamiętywania krwawych chwil męki Jezusa Chrystusa. Według przepisów zakonnych w każdej celi zakonnej ma się znajdować krzyż z rozpiętym Chrystusem i obraz Matki Najświętszej. W kościołach dominikańskich krzyż zawieszano tam, gdzie chór zakonny oddziela się od reszty kościoła, przeznaczonego dla wiernych. W XV wieku bł. Alwary z Kordoby w ogrodzie klasztornym wystawił małe kapliczki z obrazami męki Pańskiej, gdzie gromadził braci na modlitwy. Zakon dominikański liczy około 108 stygmatyzowanych. Na czele kroczą św. Katarzyna ze Sieny i św. Katarzyna z Ricci; z III Zakonu mamy około 17 lub 18 stygmatyzowanych”. (o. Jan Andrzej Spież OP)

Rozumna i nieustanna kontemplacja cierpiącego Zbawiciela jest charakterystyczną cechą dominikańskiej duchowości. w tym przepełnionym miłością spojrzeniu stają się zrozumiałe dla Kaznodziejów wszystkie najważniejsze sprawy dotyczące głoszenia Ewangelii zbawienia, a na samego człowieka spoglądają w świetle wiary. Tu naprawdę jest źródło naszego ścisłego zjednoczenia z Chrystusem i dowód braterskiej miłości.

Z pewnością pragnienie, aby być świadkami zmartwychwstałego Jezusa, zawiera w sobie i wymaga naszego udziału w Jego męce: Rozumiemy jednak, że umysł i serce sług Ewangelii powinny nieustannie zwracać się ku cierpiącemu Chrystusowi, trwając w nieustannej miłości i kontemplacji.

Święty Jan XXIII ogłosił w 1960 r. list apostolski „Inde a Primis”, który mówił o rozszerzaniu nabożeństwa ku czci Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa. Ojciec Święty gorąco zachęcał, abyśmy w lipcu uczynili Krew Chrystusa tematem swych rozmyślań.

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.