Nowenna do Dzieciątka Jezus trwa od 16 do 24 grudnia włącznie. 

Jest jedną z form bezpośredniego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb:

o mocną wiarę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus!
o dawanie świadectwa wierze – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus!
o łaskę miłowania Ciebie – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus!
o miłość w naszych rodzinach – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus!
o łaski potrzebne nam do zbawienia – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus!
o łaskę pełnienia Twojej woli – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus!
o łagodność i cierpliwość – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus!
o pokorę i prostotę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus!
o dar dobrej modlitwy – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus!
o pokój dla świata – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus!
o światło dla sprawujących władzę – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus!
o ulgę dla cierpiących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus!
o pociechę dla płaczących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus!
o otuchę dla wątpiących – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus!
o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi – prosimy Cię, Dzieciątko Jezus!

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie Ci przedstawić w tej nowennie… (chwila ciszy) .

Ojcze Nasz…

Zdrowaś Maryjo…

 Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

 LITANIA DO DZIECIĄTKA JEZUS

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Dzieciątko Jezus, usłysz nas,
Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga,
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich,
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie
ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę,
prostych pastuszków za swych wielbicieli,
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością
i zbawieniem wszystkich narodów,
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.
Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Od złości światowej,
Od pożądliwości ciała,
Od pychy żywota,
Przez pokorne narodzenie Twoje,
Przez chwalebne objawienie się Twoje,
Przez ofiarowanie się Twoje,
Przez niewinność Twoją,
Przez prostotę Twoją,
Przez posłuszeństwo Twoje,
Przez łagodność Twoją,
Przez pokorę Twoją,
Przez miłość Twoją,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
przepuść nam, Dzieciątko Jezus!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!

Będę się radował w Panu.
Będę się weselił w Jezusie, Bogu moim.

 Módlmy się:

Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. Amen.

 

Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb