W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy cykl roku liturgicznego

Rok A: 2019, 2022…

Rok B:  2020, 2023…

Rok C: 2021, 2024…

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza nas, 

Celebrując co roku liturgię Adwentu, Kościół aktualizuje (…) oczekiwanie Mesjasza; uczestnicząc w długim przygotowaniu pierwszego przyjścia Zbawiciela, wierni odnawiają gorące pragnienie Jego drugiego Przyjścia”

522 Przyjście Syna Bożego na ziemię jest tak wielkim wydarzeniem, że Bóg zechciał przygotowywać je w ciągu wieków. Wszystkie obrzędy i ofiary, figury i symbole „Pierwszego Przymierza” (por. Hbr 9,15) Bóg ukierunkował ku Chrystusowi; zapowiada Go przez usta proroków, których posyła kolejno do Izraela. Budzi także w sercu pogan niejasne oczekiwanie tego przyjścia.

523 Święty Jan Chrzciciel jest bezpośrednim poprzednikiem Pana (Por. Dz 13,24), posłanym, by przygotować Mu drogi (por. Mt 3,3). „Prorok Najwyższego” (Łk 1, 76) przerasta wszystkich proroków (por. Łk 7,26), jest ostatnim z nich (por. Mt 11,13), zapoczątkowuje Ewangelię (por. Dz 1,22; Łk 16,16), pozdrawia Chrystusa już w łonie matki (por. Łk 1,41) i znajduje radość jako „przyjaciel oblubieńca” (J 3,29), nazywając Go Barankiem Bożym, „który gładzi grzech świata”          (J 1,29). Poprzedzając Jezusa „w duchu i mocy Eliasza” (Łk 1,17), świadczy o Nim swoim przepowiadaniem, swoim chrztem nawrócenia, a w końcu swoim męczeństwem (por. Mk 6,17-29).

524 Celebrując co roku liturgię Adwentu, Kościół aktualizuje to oczekiwanie Mesjasza; uczestnicząc w długim przygotowaniu pierwszego przyjścia Zbawiciela, wierni odnawiają gorące pragnienie Jego drugiego Przyjścia (por. Ap 22,17). Przez celebrację narodzin i męczeństwa Poprzednika Kościół jednoczy się z jego pragnieniem: „Potrzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał” (J 3,30).

Pieśni adwentowe

W bieżącym tygodniu, od poniedziałku do środy (29.11.-01.12.), nasza wspólnota będzie przeżywać ADWENTOWE DNI SKUPIENIA. Polecamy się Waszej modlitwie i zapewniamy o naszej pamięci za wszystkich proszących o modlitwę.

W dniach rekolekcji furta będzie czynna dla pilnie potrzebujących od godz. 9.45 do 11.30 oraz od godz. 13.30 do 15.30.

We czwartek 2 grudnia całodzienne wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończy ją nabożeństwo różańcowe o godz. 18.30.

Nabożeństwo pierwszego piątku i pierwszej soboty zostanie odprawione po Mszy św. o godz. 7.00