Informujemy, że planowane Rekolekcje dla pielęgniarek i położnych zostały odwołane.

Zapewniamy o naszej codziennej gorącej modlitwie za służbę zdrowia, za wszystkich, którzy wykonują niezbędne posługi dla społeczeństwa w tym trudnym dla wszystkich czasie.