Miesiąc lipiec jest poświęcony Najświętszej Krwi Pana Jezusa. „Męka P. Jezusa była zawsze w Zakonie dominikańskim przedmiotem szczególniejszego nabożeństwa. Już druga część tzw. „bolesna” różańca św. przykuwa nasze serca do rozpamiętywania krwawych chwil męki Jezusa Chrystusa. Według przepisów zakonnych w każdej celi zakonnej ma się znajdować krzyż z rozpiętym Chrystusem i obraz Matki Najświętszej. W kościołach dominikańskich krzyż zawieszano tam, gdzie chór zakonny oddziela się od reszty kościoła, przeznaczonego dla wiernych. W XV wieku bł. Alwary z Kordoby w ogrodzie klasztornym wystawił małe kapliczki z obrazami męki Pańskiej, gdzie gromadził braci na modlitwy. Zakon dominikański liczy około 108 stygmatyzowanych. Na czele kroczą św. Katarzyna ze Sieny i św. Katarzyna z Ricci; z III Zakonu mamy około 17 lub 18 stygmatyzowanych”. (o. Jan Andrzej Spież OP)

Pierwszy czwartek miesiąca

Zapraszamy na całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu, którą zakończy nabożeństwo różańcowe o godz. 18.30.

W tym dniu obchodzimy święto rocznicy poświęcenia bazyliki archikatedralnej  w Krakowie.

W Zakonie Dominikańskim obchodzimy wspomnienie bł. Piotra Jerzego Frassatiego.

Nabożeństwa pierwszego piątku i pierwszej soboty miesiąca

zostaną odprawione po mszy św. o godz. 7.00.