Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obchodu Paschy. Liturgia wielkopostna przygotowuje chatechumenów do obchodu Paschalnego Misterium przez różne stopnie wtajemniczenia chrześcijańskiego, a wiernych przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienia pokuty.

Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu przypadają kwartalne dni pokuty, o dobre odprawienie rekolekcji, pojednanie z Bogiem i bliźnimi.

Środa Popielcowa jest obowiązującym dniem pokuty. Należy zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (dla osób, które ukończyły 14. rok życia) i post (tzw. Post ścisły, dla osób między 18. a 60. rokiem życia). Od tego obowiązku dzisiaj nie udziela się dyspensy. Natomiast, nie ma w tym dniu obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

Msza św. z obrzędem posypania głów popiołem w naszym kościele o godz. 7.00

Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski z 1985 r. rozpoczyna się okres przygotowania do Komunii świętej wielkanocnej (trwający do niedzieli Trójcy Świętej).

Za odmówienie w każdy piątek Wielkiego Postu po Komunii św. i przed obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego modlitwy „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu…”, można, pod zwykłymi warunkami, uzyskać odpust zupełny.

Odpust zupełny można zyskać także za pobożne odprawienie drogi krzyżowej (należy ją odprawić przed stacjami Drogi krzyżowej prawnie erygowanymi. W indywidualnym odprawianiu należy przechodzić od stacji do stacji, w odprawianiu wspólnotowym wystarczy, że przechodzi prowadzący lub ministrant). Odpust tako można zyskać codziennie, nie tylko w Wielkim Poście, lecz w ciągu całego roku.

Za udział w nabożeństwie  Gorzkich Żali w jakimkolwiek kościele lub kaplicy na terenie Polski można, pod zwykłymi warunkami, uzyskać odpust zupełny raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu.