Środa Popielcową Kościół rozpoczął czas przygotowania do Świąt Paschalnych.

Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski z 1985 roku, Środą Popielcową rozpoczyna się okres przystępowania do Komunii świętej wielkanocnej (trwający do niedzieli Trójcy Świętej).

Za odmówienie każdy piątek Wielkiego Postu po Komunii św. i przed obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego modlitwy „Oto ja, o dobrzy i najsłodszy Jezu…”, można, pod zwykłymi warunkami, uzyskać odpust zupełny.

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.

Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22, 17).

Codziennie (nie tylko w piątki i nie tylko w wielkim Poście) pod zwykłymi warunkami za odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny (po spełnieniu konkretnych wymagań).

Droga Krzyżowa 2021 online i w TV.

Za udział nabożeństwie Gorzkich Żali jakimkolwiek kościele lub kaplicy na terenie Polski można, pod zwykłymi warunkami, uzyskać odpust zupełny raz w tygodniu okresie Wielkiego Postu.

tekst Gorzkich Żali