Wszystkim naszym dobrodziejom składamy nasze serdeczne podziękowania.

„Wdzięcznym sercem dzielimy się swą modlitwą i zasługami z dobrodziejami, którzy udzielają nam swoich dóbr czy duchowych, czy materialnych”. /Księga Konstytucji /

Na ołtarzu naszego serca możemy ofiarować wszystko – a jeśli ofiarowujemy mało, to dlatego, że jesteśmy jeszcze 'małej wiary’ – ale Duch przemieni jedynie to, co Mu ofiarowujemy. Taka jest przedziwna synergia modlitwy – tym bardziej Ojciec czyni naszą wolę!… To w epiklezie serca rozstrzyga się cała chrześcijańska świętość – u jej źródła: ubogi, ufny i zdecydowany dar ofiarny grzesznika, który składa swoją wolę w ręce Ojca, przyciąga przeobfity dar miłości, która rozlewa się w sercu. A im bardziej serce jest wolne od wszelkiego przywiązania, tym bardziej jest napełnione przez Ducha”.

 /J.Corbon, Liturgia-źródło wody życia/