Wszystkim, którzy wspierają naszą wspólnotę życzliwą pamięcią w modlitwie i swoimi ofiarami, składamy z serca podziękowanie. Naszą codzienną wspólną i osobistą modlitwą odwdzięczamy się każdemu z dobroczyńców.

Przeżywamy Jubileusz 400–lecia założenia klasztoru. Równocześnie w klauzurze klasztoru trwają remonty mające na celu usunięcie poważnych pięknieć ścian na wszystkich korytarzach klasztoru. Dlatego cenimy sobie i „wdowy grosz”, który nam pomoże sprawnie uporać się z przeszkodami w codziennym funkcjonowaniu wspólnoty.

Wasze Siostry „na Gródku”