Wszystkim naszym dobroczyńcom i ofiarodawcom materialnym i duchowym składamy nasze wyrazy wdzięczności i podziękowanie.

Odwzajemniamy się naszą codzienną wspólną i osobistą modlitwą każdemu z dobroczyńców.