W Jubileuszowym Roku świętego Ojca Dominika swój srebrny Jubileusz obchodzi Siostra Jacka Martoňáková OP.

Za 25 lat życia ślubami zakonnymi dziękowała w czasie Mszy świętej 1 maja 2021 r. wraz ze wspólnotą na Gródku, Braćmi i kapłanami powierzonymi jej modlitwie. Oraz małym gronem jej znajomych.

Mszy świętej przewodniczył promotor mniszek Polskiej Prowincji Dominikanów o. Tomasz Nowak OP a kazanie wygłosił o. Krzysztof Ruszel OP, przeor dominikanów w Korbielowie. Teksty liturgiczne tej uroczystości oraz pieśni śpiewane przez Braci dominikanów mieli wydźwięk wdzięczności i drogi oblubieńczej w powołaniu mniszki Zakonu Kaznodziejskiego. W powołaniu osadzonym w nieustannym wsłuchiwaniu się w Słowo Boże, które chce przemawiać do jej serca w samotności.