Drodzy Przyjaciele!

Celebrowanie Triduum Paschalnego w naszym kościele z udziałem wiernych z zewnątrz i w tym roku zostanie mocno ograniczone.

Zgodnie z rozporządzeniami, w naszym kościele może przebywać 7 osób.

Mając na uwadze obecność asysty liturgicznej oraz kapłanów, ta liczba wiernych w kościele jest ograniczona.

W liturgii można uczestniczyć na dziedzińcu klasztornym przed kościołem z zachowaniem przepisów sanitarnych, gdzie będzie nagłośnieniemożliwość przyjęcia Komunii świętej,

Porządek Liturgii w naszym kościele:

Wielki Czwartek Liturgia Wieczerzy Pańskiej o godz. 17.00

Wielki Piątek Liturgia na cześć Męki Pańskiej o godz. 15.00

Wigilia Paschalna                      o godz. 19.30 bez procesji rezurekcyjnej

Przyjmujemy to doświadczenie w duchu wiary. Niechaj nam w nim przyświeca miłość Pana Jezusa, który oddał swoje życie, byśmy żyli w łasce i w przyjaźni z Bogiem.

Zapewniamy o naszej modlitwie za wszystkich, którzy nas proszą o modlitwę, przychodzą się modlić do naszego kościoła i za wszystkich naszych dobroczyńców i ofiarodawców.

Siostry Dominikanki