20 października  obchodzimy Uroczystość św. Jana Kantego, głównego patrona archidiecezji krakowskiej.

Miłość prawdy, jaśniejąca w świętym Janie Kantym, winna zdobić każdego chrześcijanina i prawego katolika. Wszystkie nasze myśli, słowa i czyny winny świadczyć, że jako dzieci Boże jesteśmy także i synami prawdy. Lekkomyślność, gadatliwość, żywość zbyteczna, złośliwość i nałóg bywa powodem tego grzechu, a kto nim jest dotknięty, częstokroć nie wie, jak szkaradna jest ta wada. Strzeżmy się tego nałogu, który Bóg ma w obrzydzeniu, kochajmy i mówmy zawsze prawdę z jak największą sumiennością i nie odstępujmy od niej ani na krok, choćbyśmy kłamstwem mieli ocalić życie albo zyskać jaką korzyść. Nie dość jest wystrzegać się grubego kłamstwa; należy unikać uchybień przeciw prawdzie i w najdrobniejszych rzeczach. Prawda w słowach i czynach powinna być hasłem każdego uczciwego człowieka; każdy powinien trzymać się jej ściśle w rzeczach drobnych i ważnych, nie mijać się z nią nigdy ani umyślnie, ani żartem. Nade wszystko winna się wystrzegać kłamstwa młodzież, bo jak mówi przysłowie, „czego się skorupka za młodu napije, tym na starość trąci”. Zapatrujmy się na prostotę, prawdomówność i dziecięcą niewinność Świętych Pańskich, a nie na przewrotność, obłudę i chytrość tych, którzy kłamliwość zaliczają do potrzeb życia i uważają ją za ułomność, którą godzi się uniewinnić i przebaczyć.

 

NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY PAŹDZIERNIK 2019

DATA ROZPOCZĘCIA: 01-10-2019 GODZINA: 17:00
DATA ZAKOŃCZENIA: 31-10-2019 GODZINA: 17:00
MIEJSCE: ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA
OPIS WYDARZENIA:

Papież Franciszek ogłosił miesiąc Październik 2019 Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Tematem tego miesiąca są słowa z listu Ojca Świętego: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Pragniemy z entuzjazmem odpowiedzieć na wezwanie Papieża Franciszka do odnowy misyjnej Kościoła, a pierwszym dziełem misyjnym jest modlitwa. Dlatego w całej Polsce, już od stycznia, Siostry w zgromadzeniach klauzurowych modlą się w intencji misji, misjonarzy i Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

W Archidiecezji Krakowskiej w miesiącu październiku będą̨ celebracje Mszy świętych w intencji misji z udziałem sióstr zakonnych, kleryków, dzieci, młodzieży, studentów i wszystkich wiernych w parafiach; modlitwa w Kościołach wieczystej adoracji; koncert muzyki barokowej odtworzonej z byłych Redukcji (Misji) Jezuickich; quiz wiedzy misyjnej dla dzieci i młodzieży, konkurs plastyczny, festyny misyjne, wystawy, festiwal filmów misyjnych. Dekanatom zostali przydzieleni misjonarze, którzy podejmą animację misyjną w parafiach  i szkołach. Program na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny jest zamieszczony na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego: www.misje.diecezja.pl

W wtorek obchodzimy wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.

Msza św. w intencji małżeństw  proszących o dar potomstwa i o szczęśliwe przyjście na świat dzieci poczętych zostanie odprawiona w naszym kościele o 7.00.