Dzisiaj przypada ostatnia niedziela roku liturgicznego.

Po mszy św. o 7.30 całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi.

Nabożeństwo różańcowe z wypominkami za zmarłych o 18.20.

Za publiczne odmówienie w dniu uroczystości aktu poświęcenia rodzaju ludzkiemu Chrystusowi Królowi „O Jezu najsłodszy, Odkupicielu…” można pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny.

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO 

Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

21 listopada obchodzimy w Kościele Dzień Zakonów Klauzurowych.