W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Msze św. w naszym kościele o godz. 7.00 i 19.00.

Po Mszy św. porannej wystawienie Najświętszego Sakramentu i całodzienna adoracja, którą zakończy nabożeństwo wynagradzające o godz. 18.40.

Uroczyste Nieszpory o godz. 16.30.

Za publiczne odmówienie w tę uroczystość aktu wynagradzającego „O Jezu Najsłodszy…” można pod zwykłymi warunkami, uzyskać odpust zupełny.

Dnia 11 czerwca 1899 roku papież Leon XIII dokonał poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Tenże papież 25 maja 1899 roku, na dwa tygodnie przed wspomnianym Aktem Konsekracji świata Bożemu Sercu, wydał Encyklikę Annum Sacrum.
Głównym celem encykliki było wyjaśnienie natury, skutków i znaczenia aktu poświęcenia całej rodziny ludzkiej Sercu Zbawiciela. Papież ogłaszając rok 1900 „Rokiem Świętym” chciał dokonać czegoś szczególnie znaczącego na rozpoczęcie dwudziestego wieku: Polecamy, aby w dniach 9,10 i 11 czerwca w głównych kościołach każdego miasta, miasteczka i wioski były odprawione modlitwy wraz z dołączeniem zatwierdzonej przez nas litanii do Serca Jezusa. W trzecim dniu zostanie odmówiony przez nas, razem z Czcigodnymi Braćmi, Akt Konsekracji, którego tekst zamieszczamy w tej Encyklice. Mówiąc o encyklice i Konsekracji Leon XIII podkreślał: Jest to najważniejszy akt mojego pontyfikatu. W jednym z rozdziałów tej encykliki napisał: Poświęcając Mu się bowiem, nie tylko uznajemy i przyjmujemy chętnie Jego panowanie, lecz wykazujemy również, że gdyby dar, który Mu dajemy, należał do nas, z największą ochotą ofiarowalibyśmy go Jemu. Aktem tym wyrażamy jednocześnie prośbę, by nie wzbraniał się przyjąć od nas rzeczy, która w istocie jest Jego własnością. 

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

-Obchodzimy również Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.

Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów, obchodzony jest w Kościele katolickim od 1995 roku w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa z inicjatywy papieża Jana Pawła II.

-W SOBOTĘ  Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

W wieku XIX rozpowszechniło się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi dla podkreślenia przywileju Jej Niepokalanego Poczęcia i wszystkich skutków, jakie ten przywilej na Maryję sprowadził. To nabożeństwo w ostatnich dziesiątkach lat stało się powszechne. Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez papieża Piusa IX w roku 1854, jak też objawienia Matki Bożej w Lourdes (1858). Najbardziej jednak przyczyniły się do tego głośne objawienia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917.

Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca