22 grudnia obchodzimy 803 rocznicę zatwierdzenia  Zakonu Kaznodziejskiego.

Posłannictwo Zakonu takimi słowami przedstawił papież Honoriusz III, pisząc do św. Dominika i jego braci: “Ten, który swój Kościół ubogaca stale nowym potomstwem, chcąc obecne, nowe czasy upodobnić do pierwotnych, apostolskich i rozprzestrzenić wiarę katolicką, wzbudził w was zbożne pragnienie, by obrawszy ubóstwo i życie w zakonnej wspólnocie, oddać się posłudze słowa Bożego, głosząc po całym świecie Imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa”.

  • W poniedziałek 23 grudnia,  8 dzień Nowenny do Dzieciątka Jezus, po Mszy św. o 7.00.
  • We wtorek 24 grudnia, ostatni dzień  Nowenny do Dzieciątka Jezus.

Zapraszamy do wspólnego celebrowania Liturgii Godzin w naszym kościele o 23.00, która poprzedzi uroczyste celebrowanie Pasterki.

  •  W Uroczystość Narodzenia Pańskiego oraz w święto św. Szczepana 26 grudnia, mszę o 7.30 i 19.00