W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego za pobożne i publiczne odmówienie lub śpiewu hymnu „O Stworzycielu Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Niedzielą Uroczystości Zesłania Ducha Św. kończy się Okres Wielkanocy.

Okres Komunii wielkanocnej trwa do Uroczystości Najświętszej Trójcy.

  • Nabożeństwa ku  czci Najświętszego Serce Pana Jezusa będą odprawiane po mszy św. o godz. 7.00. W niedziele i uroczystości o godz. 18.40.                                                                          
  • W poniedziałek 1 czerwca, święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.

W 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo Pawłowym. Episkopat Polski włączył wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: „Matko Kościoła, módl się za nami”

W tym dniu o godz. 7.00, Mszę św, prymicyjną będą w naszym kościele celebrować Bracia Dominikanie, którzy w sobotę przyjęli święcenia kapłańskie.

  • We wtorek 2 czerwca, wspomnienie bł Sadoka, prezbitera i Towarzyszy, męczenników

W tym dniu naszą szczególną modlitwą otaczamy wszystkie osoby polecające się wstawiennictwu św. Ojca Dominika.

W Wieczerniku ustanawia sakrament kapłaństwa. Sam objawia się poprzez całe Misterium Paschalne i to, czego dokonuje – że On jest najwyższym Kapłanem, On składa ofiarę, tak naprawdę jedyną skuteczną – za grzechy świata. W Wielki Czwartek, podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, gdy wspólnota wiernych zgromadzi się w danej parafii, nie bardzo jest miejsce dla uczczenia kapłaństwa Chrystusa, w które wpisane jest kapłaństwo ludzi, przyjmujących sakrament święceń, by przez nich Pan Jezus Swoje kapłaństwo wykonywał. Stąd potrzeba pogłębienia tej tajemnicy i wprowadzenia odrębnego święta.

Wystawienie i całodzienne adoracja Najświętszego Sakramentu po mszy św. o godz. 7.00. Zakończy ją nabożeństwo o godz. 18.30.