Modlitwa Inspirowana Orędziem Franciszka na V Światowy Dzień Ubogich

O Panie nasz Jezu Chryste, Ty jesteś pierwszym ubogim, najbiedniejszym wśród ubogich, ponieważ reprezentujesz ich wszystkich. Oblicze Boga, które nam objawiasz, jest obliczem Ojca dla ubogich i bliskiego ubogim. Całe Twoje dzieło potwierdza, że ubóstwo jest konkretnym znakiem Twojej obecności pośród nas. Ubodzy, których zawsze mamy u siebie,
są Twoim sakramentem.

Prosisz nas, abyśmy rozpoznali Cię w ich życiu, pozwalając na zewangelizowanie przez nich, abyśmy na nowo odkryli solidarność i dzielenie się. Naucz nas użyczać im naszego głosu w ich sprawach, ale także być ich przyjaciółmi, słuchać ich, rozumieć ich i przyjmować tajemniczą mądrość, którą chcesz nam przekazać za ich pośrednictwem.

Wzywasz nas, abyśmy otworzyli nasze serca, aby rozpoznać wielorakie przejawy ubóstwa, ukazując Twoje Królestwo poprzez styl życia zgodny z wyznawaną przez nas wiarą. Jeśli nie rozpoznajemy ubogich, zdradzamy Twoją naukę i nie możemy być Twoimi uczniami.

O Duchu Święty, miłość Ojca i Syna rozlana w naszych sercach, wzbudzasz w nas uważną miłość do osoby ubogiej, pobudzając nas do rzeczywistego poszukiwania jej dobra.

Popychasz nas do spotkania z ubogimi tam, gdzie są, do objęcia ich z czułością. Daj nam pokorę, abyśmy także uznali siebie za biednych, bo tylko w ten sposób będziemy mogli ich rozpoznać naprawdę i sprawić, by stali się częścią naszego życia i narzędziem zbawienia. Oświecaj i wzmacniaj członków rządów i instytucji światowych, aby czuli się zobowiązani do budowania lepszego świata opartego na sprawiedliwości.

Święty Damianie de Veuster, apostole trędowatych, módl się za wielu mężczyzn i kobiety, którzy w obecnej pandemii koronawirusa w pełni uczestniczą w cierpieniu milionów zarażonych osób. Amen.

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO
NA V ŚWIATOWY DZIEŃ
UBOGICH

Wsparcie Światowego Dnia Ubogich