29 września 2021 roku rozpoczęłyśmy Jubileusz 400-lecia powstania klasztoru mniszek dominikańskich na Gródku w Krakowie. Tym samym nasz Jubileusz wpisuję się w obchody świętowania 800-lecia przybycia pierwszych dominikanów do Polski, którego obchody uroczyście rozpoczęto 19 lutego br.

W piątek, 18 lutego nasza wspólnota na Gródku cieszyła się wizytą Generała Zakonu Kaznodziejskiego o. Gerarda Timonera, który rozpoczął swoje spotkanie z nami wspólnym celebrowaniem Eucharystii w obecności towarzyszących mu: br. Markiem Padrez, wikariuszem generała oraz br. Alainem Arnould, asystentem ds. Europy Zachodniej i Środkowej. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Dominik Jarczewski  z krakowskiego klasztoru.

Po przywitaniu Ojca Gerarda w kapitularzu i wspólnym śniadaniu w klasztornym refektarzu udaliśmy się na salkę konwentu. Po drodze Ojciec Generał ze swoimi Towarzyszami z zaciekawieniem przyglądał się tablicom, gdzie są nekrologi Sióstr, które żyły w tym klasztorze i poprzedziły nas już do niebieskiego Jeruzalem.

W imieniu całej wspólnoty, s. Emmanuela, przeorysza klasztoru, przekazała Ojcu Generałowi medal z okazji 400-lecia klasztoru. Ojciec Gerard zapoznał się z krótką historią pierwszych mniszek na Gródku i z zaciekawieniem słuchał przedstawienie się każdej z Sióstr. Następnie przedstawił sytuację w Zakonie Dominikańskim na całym świece. Nie brakowało opowiadań o pięknych i budujących wydarzeniach jakie miał z mniszkami dominikańskimi, które do tej pory miał okazję odwiedzić.

Jesteśmy wdzięczne Ojcu Prowincjałowi Łukaszowi Wiśniewskiemu za umożliwienie wizyty Ojca Generała w naszym klasztorze.

Naszą siostrzaną obecnością i serdeczną modlitwą wspieramy nowy zarząd Polskiej Prowincji Dominikanów. I tym samym włączamy się do świętowania 800-lecia Prowincji.

Siostry Dominikanki „na Gródku” w Krakowie