2 listopada Mszę św. o 7.00 i 19.00

Nabożeństwo różańcowe za zmarłych na kartkach wypominkami o 18.30.

W naszym kościele i na furcie klasztoru można otrzymać kartki na tegoroczne wypominki roczne do napisana imiona naszych zmarłych. Można je składać Siostrom.

                                                   **************

LITANIA ZA ZMARŁYCH W CZYŚĆCU CIERPIĄCYCH

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo – módl się za nimi
Bramo niebieska – módl się za nimi
Królowo Wniebowzięta – módl się za nimi
Święty Michale – módl się za nimi
Święty Janie Chrzcicielu – módl się za nimi
Święty Józefie – módl się za nimi
Święty patronie zmarłego – módl się za nimi
Wszyscy święci i święte Boże – módl się za nimi

Bądź im miłościw – wybaw ich Panie
Od zła wszelkiego – wybaw ich Panie
Od cierpień w czyśćcu – wybaw ich Panie
Przez Twoje wcielenie – wybaw ich Panie
Przez Twoje narodzenie – wybaw ich Panie
Przez Twój chrzest i post święty – wybaw ich Panie
Przez Twój krzyż i mękę – wybaw ich Panie
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu – wybaw ich Panie
Przez Twoje zmartwychwstanie – wybaw ich Panie
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie – wybaw ich Panie
Przez zesłanie Ducha Świętego – wybaw ich Panie
Przez Twoje przyjście w chwale – wybaw ich Panie

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy – wysłuchaj nas, Panie
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba – wysłuchaj nas, Panie
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci – wysłuchaj nas, Panie
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia – wysłuchaj nas, Panie
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę – wysłuchaj nas, Panie
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen – wysłuchaj nas, Panie
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli oraz wychowawców – wysłuchaj nas, Panie
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek – wysłuchaj nas, Panie
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania – wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Źródło: www.milosierdzieboze.pl

Koronka  za zmarłych