W niedzielę przypada Światowy dzień Migranta i Uchodźcy. Z tej okazji, Papież Franciszek napisał orędzie:

„Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie” (Mt 18,10). Chodzi nie tylko o migrantów: chodzi o to, by nikogo nie wykluczać. Współczesny świat jest każdego dnia coraz bardziej elitarny i okrutny wobec wykluczonych. …czytaj pełny tekst.

W poniedziałek 30 września wspominamy św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła.

„Posłuszny nakazom Chrystusa: „Badajcie Pisma” (J 5,39) oraz „Szukajcie, a znajdziecie” (Mt 7,7) wypełniam swą powinność, bym przypadkiem nie usłyszał razem z Żydami: „Jesteście w błędzie nie znając Pisma ani mocy Bożej” (Mt 22,29). Jeśli bowiem, jak mówi apostoł Paweł, Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą, to ten, kto nie zna Pisma, nie zna mocy Boga ani Jego miłości: nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. (Z komentarza św. Hieronima do Księgi Izajasza).

     Nabożeństwo różańcowe w naszym kościele w dni powszednie z kazaniem o 18.00. W niedzielę o 18.30, przed mszą św. o 19.00

Każdego dnia ( nie tylko w październiku) za wspólne odmówienie pięciu dziesiątków różańca w kościele, publicznej kaplicy, w gronie rodziny lub we wspólnocie zakonnej, można pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny.

     Obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec święty,
dane błogosławionemu Alanowi de la Roche od Matki Bożej, przekazywane w tradycji zakonu dominikańskiego:

 1. Wszyscy, którzy wiernie mi służyć będą odmawiając różaniec święty otrzymają pewną szczególną łaskę.
 2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój różaniec przyrzekam moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.
 3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.
 4. Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.
 5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec – nie zginie.
 6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
 7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.
 8. Chcę, aby odmawiający mój różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach świętych.
 9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.
 10. Prawdziwi synowie mego różańca osiągną wielką chwałę w niebie.
 11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz – otrzymasz.
 12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
 13. Uzyskałam u syna mojego, aby wpisani do bractwa mojego różańca – mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.
 14. Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego jednorodzonego.
 15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

We wtorek wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła.

Msza św. tym razem zostanie odprawiona za naszą s. Teresę, która w tym dniu obchodzi swoje imieniny. Jak w każdy wtorek, naszą modlitwą otaczamy wszystkich polecających się wstawiennictwu św. Ojca Dominika.

W środę obchodzimy wspomnienie świętych Aniołów Stróżów.

 Aniele Boży, mój opiekunie, dobroć Niebieskiego Ojca powierzyła mnie tobie, oświecaj, chroń, kieruj i rządź mną. Amen.
Święty Aniele Stróżu, uwielbiaj nieprzerwanie Trójcę Przenajświętszą w mojej duszy. Bądź stróżem mojego życia łaski! Bądź również opiekunem mojego życia. Amen.
Aniele Boży! Wyproś nam twoją siłę promieniowania dla naszych oczu, żeby zwiastowały miłość Bożą; dla naszych słów, żeby zdobywały serca ludzi dla Boga; dla naszych rąk, żeby mogły błogosławić. Amen
(Diakonia Modlitwy „Michael”)

W pierwszy czwartek miesiąca po mszy św. o 7.00 całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zakończy go nabożeństwo różańcowe o 18.00.

W piątek w naszym Zakonie obchodzimy święto św. Ojca Franciszka z Asyżu, diakona.

Nabożeństwo pierwszego piątku zostanie odprawione po mszy św. o 7.00

W sobotę obchodzimy wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy.

„Można wiele mówić, a nie przerwać milczenia, a zarazem można niewiele mówić, a zawsze łamać milczenie. O, jak niepowetowaną szkodę przynosi niezachowanie milczenia”.(Dz 119)

„Dusza nie korzysta należycie z sakramentu spowiedzi, jeżeli nie jest pokorna. Pycha duszę utrzymuje w ciemności. Ona nie wie i nie chce dokładnie wniknąć w głąb swej nędzy, maskuje się i unika wszystkiego, co by ją uleczyć miało”.