• W niedziele nabożeństwo różańcowe z wypominkami o 18.30.

Za nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada i modlitwę, przynajmniej w myśli, za zmarłych, można pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować tylko za dusze w czyśćcu cierpiące.

Odpust zupełny (wyłącznie za dusze w czyśćcu cierpiące) pod zwykłymi warunkami za nawiedzenie dzisiaj kościoła lub kaplicy publicznej i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę”.

Swych współbraci w kapłaństwie pouczał m.in.: „Jesteś duszpasterzem? Nie chciej z tego powodu zaniedbywać siebie samego i nie udzielaj się tak bardzo wokoło, aby dla ciebie nic już nie zostało. Masz bowiem pamiętać o duszach, którym przewodzisz, ale nie tak, abyś zapomniał o swojej własnej”.

  • We wtorek modlić się będziemy za wstawiennictwem św. Ojca Dominika.

Msza św. o 7.00 zostanie odprawiona w intencji małżeństw proszących o dar potomstwa oraz o szczęśliwe przyjście na świat dzieci poczętych.

W tym dniu przypada pierwszy czwartek miesiąca.

Całodzienne wystawienie i adorację Najświętszego Sakramentu zakończy nabożeństwo różańcowe z wypominkami za zmarłych o 18.30.

  • W piątek doroczne wspomnienie wszystkich zmarłych Braci i Sióstr Zakonu Kaznodziejskiego.

Msza św. za zmarłych Braci i Sióstr o 7.00.

  Nasz Zakon jako cząstka ludu ochrzczonego, zdążająca do Boga przez spełnienie powierzonej mu misji apostolskiej, po wcześniejszym święcie braci i sióstr, którzy wspólnie radują się w niebie pełnią chwały Chrystusa, modli się dzisiaj za tych, którzy w tym życiu poprzedzili nas ze znakiem wiary, a obecnie „poddają się oczyszczeniu”. /LG OP/

Ten najstarszy kościół Rzymu przez ponad 1000 lat był rezydencją następcy św. Piotra. Przez Lateran przeszło 161 papieży, miało tu miejsce pięć soborów powszechnych, tu po raz pierwszy w 1300 r. został ogłoszony Rok Jubileuszowy. Centrum tak papiestwa, jak i całego chrześcijańskiego życia Bazylika ta pełniła aż do 1317 r., kiedy to po powrocie z niewoli awiniońskiej papież Grzegorz VII przeniósł siedzibę papiestwa na Watykan.